ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

     ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

        ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ  ΕΥΘΥΝΕΣ

      Η απαράδεκτη ολιγωρία των Συνδέσμων Καθαριότητας των Δήμων Έδεσσας και Αλμωπίας δεν έχει προηγούμενο! Όχι μόνο οδηγούν σε απαξίωση έργα που στοίχισαν πολλά εκατομμύρια ευρώ στον Έλληνα και Ευρωπαίο φορολογούμενο αλλά έχουν δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία και για την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Ακόμη να μην απαξιωθεί η δημόσια διαχείριση του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών και να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας του. ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
  Από τις 09/05 ( ημερομηνία που ο εργολάβος μονομερώς σταμάτησε την εκτέλεση των καθηκόντων του) ο ΧΥΤΑ λειτουργεί ως μεγάλος ΧΑΔΑ ( χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων) με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για την Δημόσια υγεία και την μόλυνση του υδροφόρου ορίζονταΟι επανειλημμένες καταγγελίες κατοίκων της Νέας Ζωής για μόλυνση επιφανειακών και υπόγειων νερών, για κίνδυνο για την Δημόσια υγεία και για τα ζώα τόσο μετά τις 09/05 όσο και νωρίτερα ( καταγγελίες που στην καλύτερη περίπτωση  αγνοήθηκαν) μαρτυρούν την απαράδεκτη ολιγωρία της Διαχειριστικής Ενότητας στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
Προφανώς δεν αποτελεί δικαιολογία η μονομερής παύση εργασιών του εργολάβου λόγω χρεών του Συνδέσμου προς αυτόν.
·        Δεν έχει εκπαιδευτεί προσωπικό του Δήμου για τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις;
·        Δεν οφείλει ο Σύνδεσμος Καθαριότητας να βρει τάχιστα τους τρόπους συνέχισης των εργασιών σε οποιαδήποτε περίπτωση προκειμένου να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι από την μη λειτουργία του ΧΥΤΑ για οποιονδήποτε λόγο;
·        Ελέγχθηκε τι έχει εισρεύσει στον ΧΥΤΑ από 09/05 και μέχρι σήμερα και πως μπορεί να αποκλειστεί η εισροή τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων με μεγάλες συνέπειες;
·        Που είναι η Δήμος και ο ελεγκτικός μηχανισμός, ιδιαίτερα μετά τις επανειλημμένες μαζικές καταγγελίες των κατοίκων της Νέας Ζωής;
·        Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει άμεσα για την ομαλοποίηση της κατάστασης;

ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΊΑΣ   
Η απαξίωση ενός από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν ποτέ στην Αλμωπία είναι προφανής. Ο κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα από την ( χωρίς έλεγχο του Συνδέσμου καθαριότητας του Δήμου Αλμωπίας) λειτουργία του ΧΥΤΑ από τον εργολάβο είναι πολύ μεγάλος. Στην ουσία λειτουργεί ως ένας μεγάλος ΧΑΔΑΟ κορεσμός του κύτταρου πολύ ταχύτερος από τον προβλεπόμενο. Η μη ελεγμένη απομάκρυνση του βιοαερίου δημιουργεί επίσης κινδύνους. Υπάρχει ακόμη και πιθανότητα μετακίνησης ολόκληρου του κύτταρου ( πιθανά από μια έντονη βροχόπτωση ) με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές ζημίες. Η παντελής έλλειψη ελέγχου από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας του Δήμου Αλμωπίας όσον αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι απαράδεκτη.Λειτουργεί επί μακρόν χωρίς άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άδεια λειτουργίας!!! Ακόμη και χωρίς ρεύμα, με αποτέλεσμα προφανώς την μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.
Ήδη, κατά ασφαλείς πληροφορίες, ο ελεγκτικός μηχανισμός (Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πέλλας) έχει προτείνει και έχει εγκριθεί η επιβολή προστίμου στον Σύνδεσμο Καθαριότητας του Δήμου Αλμωπίας για τις απαράδεκτες παραλείψεις του στην διαχείριση του έργου.
 Ακόμη η πολιτική του μη ελέγχου από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας οδηγεί-δυστυχώς- στην ουσία και σε νέους ΧΑΔΑ κοντά στα ποτάμια και τα ρέματα ( γεγονός που αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό των κατοίκων της Αλμωπίας).       

ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 Να διερευνηθεί η επίπτωση του τρόπου λειτουργίας του στην πιθανή μείωση του χρόνου ζωής του κυττάρου του ΧΥΤΑ.
Η λειτουργία του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών δεν δόθηκε σε εργολάβο αλλά τον λειτουργεί ο ίδιος ο Δήμος μετά από δυναμικούς αγώνες των εργαζομένων. Τα τελευταία όμως δύο χρόνια η διαχείριση του μποϋκοτάρεται ποικιλοτρόπως με προφανή στόχο την απαξίωση της δημόσιας διαχείρισης και την ανάθεση της λειτουργίας του σε εργολάβο.    

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφορετική αντίληψη για την βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση στην διάθεση απορριμμάτων σε απόλυτη αντίθεση με την σημερινή «χυδαία» διαχείριση τους και την δημιουργία χώρων ταφής του συνόλου των απορριμμάτων χωρίς προεπιλογή. ( Οι ΧΥΤΑ είναι μια τεχνολογία που έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού στην Ευρώπη).
Απαιτείται άλλη πολιτική που να προλαβαίνει την δημιουργία και να μειώνει την παραγωγή αποβλήτων, να προωθεί την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, τον διαχωρισμό των επικίνδυνων αποβλήτων. Μια πολιτική που να ωθεί σε νοοτροπίες διαχωρισμού υλικών από το σπίτι ή στην πηγή,  ανακύκλωση χρήσιμων υλικών συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών και απόρριψη σε ΧΥΤΥ πολύ μικρού μέρους του αρχικού όγκου απορριμμάτων. 
Προτείνουμε την σταδιακή μετατροπή των ΧΥΤΑ της Π.Ε. Πέλλας σε ΧΥΤΥ.

Όμως υπό τις παρούσες συγκυρίες καταγγέλλει την ολιγωρία, την αδιαφορία των Διαχειριστικών Ενοτήτων που οδηγεί στην απαξίωση των έργων, σε πιθανούς σοβαρούς κινδύνους για την Δημόσια Υγεία και τον υδροφόρο ορίζοντα.
Καλεί τους πολίτες και τους φορείς της Πέλλας σε επαγρύπνηση και σε ανάληψη πρωτοβουλιών για την περιφρούρηση της Δημόσιας υγείας και του υδροφόρου ορίζοντα από την ασυδοσία των εργολάβων και την ολιγωρία και αδιαφορία των αρμόδιων Διαχειριστών.
Καλεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κάνουν το καθήκον τους ενημερώνοντας υπεύθυνα τους πολίτες, διενεργώντας συνεχείς ελέγχους και αποδίδοντας ευθύνες στους υπεύθυνους.

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου